Všeobecné obchodné podmienky

Článok I Úvodné ustanovenia Renovujem.sk je priestor aj na sprostredkovanie nákupu a predaja ručne vyrábaných autorských vecí prípadne starožitností, retro predmetov atd.medzi Kupujúcimi a Predávajúcimi. Renovujem.sk nie je je predajcom od jednotlivých Predajcov prezentujúcich svoj tovar na webe www.renovujem.sk (ďalej len renovujem.sk). renovujem.sk je sprostredkovateľom predaja prezentovaných jednotlivými Predajcami na webe renovujem.sk. Definícia základných pojmov: […]